RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (2024)

Terug

 • Home
 • RightRun

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (1)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (2)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (3)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (4)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (5)

/

€29,90

RRP

Versandkostenübersicht

Lieferung innerhalb deutschlands

 • Kostenloser Versand ab 24,95 € Bestellsumme, sonst 3,95 €
 • Standardversand innerhalb von 3-4 Werktagen

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (6)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (7)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (8)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (9)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (10)

RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (11)

Productbeschrijving

ONS INSTAPMODEL MET TOPUITRUSTING: effectieve lekbescherming, een 2Grip zijwand die de handen ontziet en het optisch zeer aantrekkelijke tweekleurige rubbermengsel. Het bijzondere zit hem in het robuuste Black’n Roll compound in het centrum van het loopvlak.

 • Maat: ETRTO 25-590 (26x1.00 INCH)
 • Type: Wired
 • Compound: Black N Roll
 • Versie: K-Guard
 • Kleur: Grey Stripes
 • Afdichting: Tube
 • Gewicht: 350 g
 • Druk: 6.0-10.0 Bar (85-145 psi)
 • Belasting: 65 kg
 • EPI: 50
 • Profiel: HS387
 • Productnummer: 11285387.01
 • EAN: 4026495938389
 • Prijs: €29,90

Overzicht product

Vind je perfecte band nog sneller. Gebruik de zoekfunctie om de artikelen te verfijnen of sorteer de banden direct in de tabel op basis van je interesse.

INCH ETRTO MAAT VERSIE AFDICHTING TYPE E-BIKE COMPOUND KLEUR BAR PSI GEWICHT EPI BELASTING PRODUCTNUMMER KWALITEIT PRIJS
HS387 4026495704328 20" 25-451 20x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 260 g 50 50 kg 10273328.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938242 20" 25-451 20x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 260 g 50 50 kg 11273328.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938228 20" 25-451 20x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 260 g 50 50 kg 11100824 Active Line €31,90
HS387 4026495731881 20" 25-451 20x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 260 g 50 50 kg 10100824 Active Line €31,90
HS387 4026495938280 22" 25-489 22x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 285 g 50 55 kg 11275387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495701020 22" 25-489 22x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 285 g 50 55 kg 10275387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938327 22" 25-501 22x1.00 B.S. K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 295 g 50 55 kg 11277387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495701105 22" 25-501 22x1.00 B.S. K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 295 g 50 55 kg 10277387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938266 22" 25-489 22x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 285 g 50 55 kg 11100825 Active Line €31,90
HS387 4026495731904 22" 25-489 22x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 285 g 50 55 kg 10100825 Active Line €31,90
HS387 4026495701181 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Blue Stripes 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 10282388.01 Active Line €29,90
HS387 4026495731928 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 10100826 Active Line €31,90
HS387 4026495852210 24" 28-540 24x1.10 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 5.0-8.0 70-115 330 g 50 60 kg 10159015 Active Line €29,90
HS387 4026495928182 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 11100826 Active Line €31,90
HS387 4026495701167 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 10282387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495928205 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 11282387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938303 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Red Stripes 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 11282389.01 Active Line €29,90
HS387 4026495701204 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Red Stripes 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 10282389.01 Active Line €29,90
HS387 4026495928229 24" 25-540 24x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Blue Stripes 6.0-10.0 85-145 315 g 50 60 kg 11282388.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938402 26" 25-590 26x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 350 g 50 65 kg 11285391 Active Line €31,90
HS387 4026495756587 26" 25-590 26x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Black 6.0-10.0 85-145 350 g 50 65 kg 10285391 Active Line €31,90
HS387 4026495701341 26" 23-559 26x7/8 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 310 g 50 60 kg 10283387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495938389 26" 25-590 26x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 350 g 50 65 kg 11285387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495703468 26" 25-590 26x1.00 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 350 g 50 65 kg 10285387.01 Active Line €29,90
HS387 4026495851954 26" 28-559 26x1.10 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 5.0-8.0 70-115 350 g 50 60 kg 10159012 Active Line €29,90
HS387 4026495938365 26" 23-559 26x7/8 K-Guard Tube Wired Black N Roll Grey Stripes 6.0-10.0 85-145 310 g 50 60 kg 11283387.01 Active Line €44,90
RightRun | 25-590 | K-Guard | Black N Roll | Grey Stripes | 11285387.01 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 5488

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.